KAPACITÁSNÖVELÉS
A GREEN TYRE ZRT-NÉL

 
Támogatási szerződés száma: GINOP-1.2.3-8-3-4-16-2017-01036
Kedvezményezett: GREEN TYRE Feldolgozó és Hasznosító Zrt.

A GREEN TYRE Feldolgozó és Hasznosító Zrt. a GINOP-1.2.3-8-3-4-16 „Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében” című pályázati konstrukciónak köszönhetően 49,99 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert.

A „Kapacitásbővítés a GREEN TYRE Zrt.-nél” című projekt keretében eszközbeszerzés, illetve infrastruktúra-beruházás valósul meg.

Az eszközbeszerzés keretében egy komplett gumikeverék gyártósor kerül üzembe-helyezésre, a kapcsolódó laborgépekkel együtt.

A projektben tervezett EPDM gyártási folyamat technológia fejlesztés és a megvalósításául szolgáló gépi infrastruktúra számára a cégben jelenleg végzett tevékenységektől elkülönülő üzemcsarnokban szükséges helyet biztosítani, valamint a fejlesztéshez kapcsolódóan kialakított gyártósor tevékenységével összefüggő alapanyagok, segédanyagok, gépalkatrészek és kopóeszközök, késztermékek raktározása is nagy helyigényű. Ennek kiküszöbölésére a projekt során ingatlan-beruházásra is sor kerül, a tervezett üzemcsarnok mérete: 1078 m2.

A Zrt. termelési értékláncban előrelépő vállalkozás: a projekt a 22.19 Egyéb gumitermék gyártása feldolgozóipari tevékenységéhez kapcsolódó ágazatban valósul meg, és magasabb feldolgozottsági szintű termék (EPDM őrlemény) jön létre, mely előnyösebb paraméterekkel rendelkezik az eddig gyártott anyagoknál, illetve a vállalkozás kínálati palettájának szélesedését eredményezi.

A projekt összköltsége: 223,95 millió Ft.

A támogatás mértéke 22,33%, összege: 49,99 millió Ft.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

MEGVALÓSULT TELEPHELY-FEJLESZTÉS A GREEN TYRE ZRT-NÉL.

2015. 12. 10-én befejeződött az Új Széchenyi Terv Dél-Dunántúli Operatív Program keretében megvalósult DDOP-1.1.1/D-14-2014-0119 azonosítószámú pályázat telephely-fejlesztési feladata.
Az 109.743.450 Ft összköltségű korszerűsítést az Európai Unió és a Magyar Állam 54,67 %-ban, 60.000.000 Ft-tal támogatta. A 2014. novemberben megkezdődött munkálatok eredményeként egy új üzemcsarnok épült fel, környezete lebetonozásra került, valamint 2 db gumilap-készítő gép került beszerzésre.

A pályázat keretében történő beruházás során a Green Tyre Zrt. által 2013-ban megvásárolt 2,7 ha területű marcali ingatlanon 1.200 m2 alapterületű könnyűszerkezetű csarnok épült, valamint a csarnok melletti területből 2.800 m2 került szilárd burkolattal ellátva.

Az új üzemcsarnok a gépek korszerű üzemeltetéséhez, valamint a késztermékek és alapanyagok tárolásához szükséges, a körülötte lévő lebetonozott terület elsősorban a két üzem közötti közlekedést, másodsorban a késztermékek tárolását szolgálja.
A támogatási összeg segítségével 2 db hidraulikus félautomata gumisütő présgép is beszerzésre került, amely magasabb hozzáadott értékű termékek előállítását teszi lehetővé.

A Green Tyre Zrt. célja, hogy a beruházás segítségével a gumiabroncsok újrahasznosításában diverzifikáltabb termékportfólió (pl:gumilap) alakításon ki, ezzel piaci részesedését is növelje. A fejlesztésnek köszönhetően a gumilap - mint új termék - gyártásával szélesedik a használt gumiabroncsok felhasználásának köre, amely a környezetvédelem szempontjából is nagy előrelépést jelent.

TELEPHELY-FEJLESZTÉS A GREEN TYRE ZRT-NÉL 2014

A DDOP-1.1.1/D-14-2014-0119 azonosítószámú pályázat eredményeként, az Új Széchenyi Terv Dél-Dunántúli Operatív Program keretében megvalósul a marcali székhelyű cég telephelyének korszerűsítése. Az 109.743.450 Ft összköltségű fejlesztést az Európai Unió és a Magyar Állam 54,67 %-ban, 60.000.000 Ft-tal támogatja. A 2014. novemberben megkezdődő munkálatok során egy új csarnok épül fel, környezete lebetonozásra kerül, valamint 2 db gumilap-készítő gép kerül megvásárlásra.

A megnövekedett gépjárműforgalom következtében jelentős a hulladék gumiabroncsok számának növekedése is, ezek újrahasznosítása, környezetvédelmi és gazdasági hasznok miatt alapvető érdeke a társadalomnak. A használt gumiabroncs veszélyes hulladéknak minősül, feldolgozása csak technológia intenzív folyamatot követően lehetséges. A Green Tyre Zrt. rendelkezik a használt gumiabroncs feldolgozásához szükséges gépparkkal és technológiával. A vállalkozás a gumiőrleményből további feldolgozás során gumilapokat állít elő, amelyek játszóterek, lovardák, tehenészetek, istállók pihentető helyeinek és feljáróinak elemeit alkotják.

A pályázat keretében történő beruházás során a Zrt. által 2013-ban megvásárolt 2,7 ha területű marcali ingatlanon 1.200 m2 alapterületű könnyűszerkezetű csarnok épül, illetve a csarnok melletti területből 2.800 m2 lesz szilárd burkolattal ellátva. Az új csarnok a gépek korszerű üzemeltetéséhez, valamint a késztermékek és alapanyagok tárolásához szükséges, a körülötte lévő lebetonozott terület elsősorban a két üzem közötti közlekedést, másodsorban a késztermékek tárolását szolgálja majd.
A fejlesztés során 2 db hidraulikus félautomata gumisütő présgép is beszerzésre kerül, amely magasabb hozzáadott értékű termékek előállítását teszi lehetővé.

A Green Tyre Zrt. a megvalósított beruházásnak köszönhetően a gumiabroncsok újrahasznosításában diverzifikáltabb termékportfóliót (pl: gumilap) lesz képes kialakítani, amellyel piaci részesedése is növekszik. A fejlesztés segítségével a gumilap, mint új termék gyártásával a használt gumiabroncsok felhasználásának köre szélesedik, amely a környezetvédelem szempontjából is nagy előrelépést jelent.

Projektazonosító: DDOP-1.1.1/D-14-2014-0119


„Telephelyfejlesztés a GREEN TYRE Zrt-nél 2014"
Kedvezményezett neve és elérhetősége:
GREEN TYRE Zrt 8700 Marcali, Kossuth u. 2640/10 hrsz.
web: www.greentyre.hu

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:

DDRFÜ Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft
7621 Pécs, Mária u.3.
www.deldunantul.com
Tel: 06/72 513 760

GOP-2.1.1.-12/B-2013-1904 azonosító számú pályázat

A GOP-2.1.1.-12/B-2013-1904 azonosító számú pályázat eredményeként 85,08 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült a GREEN TYRE ZRt. a „Komplex vállalati technológiafejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára” című pályázati kiíráson. A 213,95 millió forint összköltségű beruházás révén korszerű technológia beszerzése történt meg a gumigranulátum és az acélhulladék hasznosítása érdekében a GREEN TYRE ZRT.-NÉL. A projekt során beszerzésre került CNC vezérlésű, OTR (földmunkagép) gumiabroncs hántoló és horzsoló gép, gumiőrlemény és mulcs festő sor, valamint egy acélbrikettáló berendezés.

Projektazonosító: DDOP-1.1.1/D-12-2013-0033


„Telephelyfejlesztés a GREEN TYRE Zrt-nél"
Kedvezményezett neve és elérhetősége:
GREEN TYRE Zrt 8700 Marcali, Kossuth u. 2640/10 hrsz.
web: www.greentyre.hu

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:

DDRFÜ Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft
7621 Pécs, Mária u.3.
www.deldunantul.com
Tel: 06/72 513 760

Projektazonosító: GOP-2.1.2-08/D-2008-0116

Projekt neve:

Használt gumiabroncs feldolgozó üzem létrehozása

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Kedvezményezett neve és elérhetősége:

Ecogumm Kft.

2724 Újlengyel, TSZ Major

Web: www.ecogumm.hu


Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:

MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
1139 Budapest, Váci út 83.
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.magzrt.hu
ügyfélszolgálat: +36 40 200-617

 

Irányító hatóság:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Cím: H-1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Levelezési cím: H-1393 Budapest, pf. 332.
Tel.: +36 40/638-638
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.nfu.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu